فک کارآیی اقتصادی توپ

آغاز رزمایش بزرگ موشکی سپاه پاسداران ، شلیک موشک های ...

نوشته اصلی توسط biologyنمیخوام از کسی دفاع کنم و منظورم هم شما نیستید آقای ahat اگه همی فک کارآیی اقتصادی توپ

آغاز رزمایش بزرگ موشکی سپاه پاسداران ، شلیک موشک های ... فک کارآیی اقتصادی توپ

نمیخوام از کسی دفاع کنم و منظورم هم شما نیستید آقای ahat اگه همین موشک هایمیلیاردی نبودن من و شما و همه بچه های کنکور می بایست تو

چند سالگی ازدواج کردین!؟ • دونفره

taraneh جان فک ... یکم از لحاظ اقتصادی توپ نباشیم ولی ... من سعی کردم کارایی که ناراحتش ...